Trki


TULEVIKUMAJA TÄNA KÄTTE!

Hubane ja mõnus kodu passiiveramus

Passiivmaja väike energiatarve teeb selle elektri-, gaasi- ja varustusest suhteliselt sõltumatuks. Sellise eramu kütteks ja ventilatsiooniks kulub kuni 15 kWh/m2 aastas (võrdluseks – kuni 1980. aasta lõpuni ehitatud hoonetes on vastav kulu kuni 220 kWh/m2 aastas). Hoones toimuv tegevus (toiduvalmistamine, pesemine, triikimine jne) eraldab paratamatult ka soojust, mis soojus- ja õhuvahetuse käigus hoitakse kaasaegsete ventilatsiooniseadmetega elamus. Nii tekib mõningase kütte vajadus tekib vaid väljas olevate miinuskraadide puhul.

Pereelamu TERM 130

Suletud köetav netopind 130,0 m2 s.h. I korrus – 96,4 m2 ja
II korrus – 53,6 m2. Ehitusealune pind 138,5 m2.

Pereelamu TERM 130 on passiivmaja nõuetele vastava eramuseeria baasvariant.
Elamu eriti soojapidavad välispiirded ja efektiivsed kütte- ning ventsilatsiooni-seadmed võimaldavad küttevajadust oluliselt vähendada. Selle 150 m2 pinnaga passiivmaja energiatarve küttele on alla 2000 kWh aastas. Pakutava eramu planeering ja arhitektuurne ilme kujundatakse vastavalt Tellija soovidele, lisades baasvariandile vajalikud komponendid – rõdud, verandad, terrassid. Vajadusel projekteeritakse ja ehitatakse ka eraldi abihooned ja muudetakse ehtise korruselisust. Tellija koostöös arhitektiga saab paindlikult kavandada kõik välisviimistlust ja sisearhitektuuri puudutavad küsimused.


Suurema elamispinna vajadusega klientidele on loodud sama eramuseeria lahendid
TERM 150 (suletud köetav netopind 150,0 m2) ja TERM 170 (suletud köetav netopind 170,0 m2). Pakutavad eramud rahuldavad ka nõudlikku klienti.

Passiivmajad sobivad peale eraisikute:

* arendajatele; (eramud, paarismajad, ridamajad);
* riiklikele arendajatele (näiteks sõjaväelaste elamud);
* omavalitsustele (näiteks sotsiaalmajad);
* eksklusiivsete puhkerajoonide hoonestajatele (passiivmaja tehnoloogia võimaldab luua tingimused perioodiliseks elamiseks, kus automaatika tagab hea mikrokliima ja hoone kohese kasutuselevõtu juhul kui maja kasutatakse harva. Samuti tagab tehnoloogia madalad (alla 5000 krooni aastas) ekspluatatsioonikulud.

Passiivmaja TERM on uus lähenemine nii eramu projekteerimisele, insenertehnikale kui ka ehitamisele.

Kompleksne käsitlus tagab mugavuse, kvaliteedi ja kõrgema tarbimisväärtuse. 

 
Järgmine >